Home Copyright Contact Disclaimer Voorwaarden

Disclaimer website
Disclaimer Web site

Bij het gebruik van deze web site stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de web site;

EQUIPWARE draagt er zorg voor om de inhoud van de web site regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken.
Desalniettemin is EQUIPWARE niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheid in de aangeboden inhoud;

EQUIPWARE staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;

EQUIPWARE is niet aansprakelijkheid voor schade:
a. Toegebracht door de web site
b. Voortvloeiend uit het gebruik van de web site
c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de web site
d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de web pagina's van) de web site te kunnen raadplegen
Ook is het bedrijf gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;

EQUIPWARE behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen
op, toe te voegen aan of te verwijderen van de web site;

EQUIPWARE behoudt zich het recht de web site zonder kennisgeving vooraf en zonder
verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is EQUIPWARE niet aansprakelijk
voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de web site;

EQUIPWARE is niet verantwoordelijk voor web sites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;
EQUIPWARE behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de web site en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;

Tijdens uw bezoek aan de web site worden algemene gegevens van uw computer in log‐bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik
kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de web site te ontzeggen
De gebruiker vrijwaart het bedrijf, de werknemers van het bedrijf, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de web site of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook;